Bahasa Aceh adalah bahasa daerah yang sering digunakan oleh masyarakat suku Aceh di penghujung pulau Sumatera. Kamus daerah bahasa Aceh ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

AcehPenulisanIndonesia
habahabakabar, berita, desas-desus
habehhabèhhabis, selesai
habibhabibhabib, gelar untuk sayed di Aceh
hadaihhadaihhadas, keadaan tidak suci yang melarang seseorang ...
hadaphadapmenghadap
hadiahhadiahhadiah, pemberian
hahhahmembuka (mulut), menceritakan
haihaihal, keadaan, perkara
hajathajathajat, keperluan, maksud, niat, nazat
hajeuekhajeuekmengancam
hakikathakikathakikat, kebenaran
hakikihakikibenar, sesungguhnya
hakimhakimhakim, kadi
halakhalakkeadaan yang terhampar dari jauh atau dari segenap...
halamanhalamanhalaman
haleuehaleuehalal, tidak haram
haleukomhaleukômlekum, kerongkongan
haliahaliahalia, jahe
halinhalinmelontarkan, melemparkan
haloihhalôihhalus, lembut, sopan-santun