Kamus Agama Islam (Islami) ini mencakup istilah-istilah yang sering digunakan dalam agama Islam. Kamus istilah Agama Islam ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

A'Rabi
Orang arab yang mendiami di pendalaman padang pasi...
Ababil
Nama burung yang menyerang tentera Abrahah yang be...
Abdul Bar
Namanya ialah Yusuf. Beliau adalah seorang perawi ...
Abdul Rahman Bin Auf
Sahabat Rasulullah s.a.w. yang terkemuka dan memel...
Abdullah Bin Rawahah
Jurutulis Rasulullah s.a.w. dan panglima Islam yan...
Abdullah Bin Sabak
Pendeta Yahudi yang telah memeluk agama Islam. Bel...
Abdullah Bin Salam
Seorang yang berbangsa Yahudi daripada Bani Qainuq...
Abdullah Bin Ubai
Seorang yang berbangsa Yahudi dan ketua Munafik di...
Abdullah Bin Umar
Putera sulung Saidina Umar Al-Khattab. Beliau meme...
Abrahah
Seorang gabenor negeri Yaman yasng beragama Kristi...
Abrar
Kumpulan orang yang taat kepada Allah S.W.T. serta...
Abu Bakar As-Siddiq
Sahabat Rasulullah s.a.w. yang paling rapat. Belia...
Abu Daud
Ulama hadis yang terkenal. Dilahirkan di Iraq. Nam...
Abu Hanifah
Seorang yang sangat alim dalam pengajian Islam, te...
Abu Hurairah
Salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. dan telah ...
Abu Jahal
Namanya Amru bin Hisyam. Beliau merupakan kafir Qu...
Abu Lahab
Salah seorang bapa saudara Nabi s.a.w . Dan namany...
Abu Qasim
Gelaran yang diberikan kepada junjungan kita s.a.w...
Abu Talib
Bapa saudara Rasulullah s.a.w. dan bapa kepada Sai...
Abu Ubaidah Al-Jarah
Seorang daripada sahabat sepuluh sahabat Rasululla...