Kamus Agama Islam (Islami) ini mencakup istilah-istilah yang sering digunakan dalam agama Islam. Kamus istilah Agama Islam ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Fadilah
Kelebihan atau pahala yang akan diperoleh oleh ora...
Fahisyah
Perkara-perkara keji dan buruk dari sudut pandanga...
Fajar Kazib
Cahaya yang terbit di kaki langit kelihatan menjur...
Fajar Sadik
Cahaya yang terbit melintang di kaki langit yang m...
Fakir
Orang yang berhajat kepada pertoongan. Contohnya m...
Fana
Sesuatu yang tidak kekal, akan binasa seperti duni...
Faqih
Orang yang mahir dalam ilmu feqah dan perkara-perk...
far'u
Cabang keturunan yang diturunkan. Jamaknya : furuâ...
Faraid
Ilmu yang menyatakan tentang cara dan hukum harta ...
Fardhu Kifayah
Kewajiban bagi sebahagian umat Islam, yang jika di...
Fardhu ‘Ain
Kewajiban bagi semua umat islam, yang jika dikerja...
Fardhu/Rukun/Wajib 
Sesuatu yang jika dikerjakan berpahala dan jika di...
Fardh 
Bahagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, ja...
Fardu Ain
Perkara-perkara yang wajib dilakukanoleh tiap-tiap...
Fardu Kifayah
Perkara-perkara yang diwajibkan ke atas sekumpulan...
Faridhah
Fardh. Jamaknya faraaidh.
Fasakh
Perceraian pasangan suami isteri yang dilakukan ol...
Fashilah
Kata akhir suatu ayat.
Fasik
Orang yang melakukan dosa besar tanpa betaubat. At...
Fatimah Al-Zahra
Puteri bongsu Rasulullah s.a.w. yang telah berkahw...