Kamus Agama Islam (Islami) ini mencakup istilah-istilah yang sering digunakan dalam agama Islam. Kamus istilah Agama Islam ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Habil
Seorang anak Nabi Adam a.s. yang telah diterima ib...
Hablul-Hablah
Anak binatang yang masih dalam kandungan perut ibu...
Hadas
Keadaan seseorang yang tidak boleh melakukan ibada...
Hadis
Perbuatan, perkataan atau ikrar Rasulullah s.a.w. ...
Hadis Qudsi
Hadis yang mana ertinya daripada Allah S.W.T. dan ...
Haid
Darah bulanan yang keluar dari rahim perempuan yan...
Haj
Ibadat yang wajib dilakukan di tempat tertentu sah...
Hajarul Aswad
Sebuah batu hitam yang terletak di sudut sebelah t...
Hajbu (Hijab)
Terhalangnya seseorang dari semua atau sebahagian ...
Hajbu Nuqshan
Berkurangnya warisan seseorang kerana adanya orang...
Haji
Mengunjungi ka’bah (Baitullah/Baitul Haram) deng...
Haji Ifrad
Berhaji lebih dulu baru mengerjakan umrah. Cara in...
Haji Qiran
Mengerjakan haji dan umrah dalam satu niat. Diwaji...
Haji Tamattu’
Mendahulukan umrah daripada haji dalam musim haji ...
Hajib
Orang yang kedudukannya menghalangi orang lain ber...
Hajru
Menahan harta seseorang kerana ada sangkut pautnya...
Hajru (Pembatasan)
membatasi seseorang dalam penggunaan hartanya send...
Hakikat
Ertinya makna yang sebenar atau makna yang asal ba...
Hakim
Orang yang memutuskan pertikaian/persengketaan ant...
Halal
Satu daripada hukum feqah yang bermaksud yang tida...