Kamus Agama Islam (Islami) ini mencakup istilah-istilah yang sering digunakan dalam agama Islam. Kamus istilah Agama Islam ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Madaniyah
Ayat atau surah yang turun seduah hijrah; baik ia ...
Madzi
Air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat s...
Mafhum
hukum yang tidak ditunjukkan oleh ucapan lafad itu...
Mafquud
orang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tid...
Mahjub
Orang yang terdinding atau terhalang mendapatkan h...
Mahjuub
Orang yang terhalang dari warisan kerana adanya or...
Mahruum
Orang yang tidak berhak untuk memperoleh warisan.
Majusi
Orang yang menyembah api atau cahaya: Mazdaisme.
Makiyah
Surah atau ayat yang diturunkan di Makkah (sebelum...
Makruh
Sesuatu yang jika dikerjakan tidak berdosa dan jik...
Manthuq
Hukum yang ditunjukkan oleh ucapan lafaz itu sendi...
Mashlahah
Kepentingan, manfaat.
Ma’Rifat
Tertentu.
Muallaf
Orang yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam a...
Muamalat
Segala sesuatu yang berkenaan dengan jual beli, tu...
Mubah/Ja’Iz
Sesuatu yang jika dikerjakan tidak berpahala dan t...
Mubayyan
Lafaz yang jelas dan tegas penunjukannya.
Mudda’I (Pendakwa)
Orang yang meminta hak.
Mugholazhah; Najis
Adalah najis berat berupa anjing, babi dan anak da...
Muhkam-Ayat
Ayat yang terang, tegas maksudnya dan dapat dipaha...