Kamus Agama Islam (Islami) ini mencakup istilah-istilah yang sering digunakan dalam agama Islam. Kamus istilah Agama Islam ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Najis(Kotoran)
Kotoran yang harus disucikan kerana menyebabkan ti...
Nakirah
Tidak tertentu.
Namimah
Memindah membuka amanat rahasia kepada orang lain ...
Niat
(menyegaja) dengan sungguh-sunggguh untuk melakuka...
Nifas
Darah yang keluar dari kemaluan disebabkan melahir...
Nikah Muhallil
(Kawin Rekayasa) adalah perkawinan seorang laki-la...
Nikah Mut’Ah
(Kawin Kontrak) adalah pernikahan sementra untuk j...
Nikah Sighar
(Kawin Silang) adalah pernikahan yang dalam pemina...
Nusyuz
meninggalkan kewajiban bersuami istri; nusyuz dari...