Kamus Agama Islam (Islami) ini mencakup istilah-istilah yang sering digunakan dalam agama Islam. Kamus istilah Agama Islam ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Radd
pengembalian apa yang tersisia dari bahagian dzawu...
Rahan (Gadai)
Penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan u...
Riba
Sesuatu yang bertambah, terjadi dalam bentuk tukar...
Riba Fadhal
Jual-beli atau tukar-menukar terhadap satu barang ...
Riba Nasiā€™Ah
Pinjaman dengan keharusan untuk memberikan tambaha...
Rikaz
(Harta Temuan) adalah; 1. harta terpendam/harta ka...
Riya (Pamer)
orang yang berbuat hanya sekedar untuk mendapat pu...
Rujuk
mencabut, menarik kembali pendapat, ucapan, dsb.
Rujukan
tempat kembali, sumber, referensi.
Ruqba
Pemberian suatu benda kepada orang lain dengan per...
Ruqbaa
Pemilikan barang bagi siapa yang masih hidup diant...