Kamus Agama Islam (Islami) ini mencakup istilah-istilah yang sering digunakan dalam agama Islam. Kamus istilah Agama Islam ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Sabilillah
Segala bentuk kebaikan yang berguna untuk umum,  ...
Safah (Dungu)
Tidak sempurna akal, tidak mempunyai kecerdasan un...
Sedekah
Menghibahkan apa yang diinginkan pahalanya di akhi...
Shighah
Ucapan, lafaz.
Shul-Hu
Perdamaian atau meniadakan perselisihan kerana ter...
Sihir
Jampi dan mantera serta perkataan yang diucapkan, ...
Silsilatul Baul
Orang yang ditimpa saban-saban kecing
Solat
Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan t...
Solat Dhuha
Solat sunah 2 raka’at atau 8 raka’at atau 12 r...
Solat Hajat
Solat sunah 2 raka’at yang waktunya tidak ditent...
Solat Istikharah
Solat sunah 2 raka’at minta pilihan terbaik kepa...
Solat Istisqa
Solat sunah 2 raka’at untuk meminta hujan yang d...
Solat Khauf
Solat ketika dalam keadaan ketakutan, misalnya pep...
Solat Khusuf
Solat sunah 2 raka’at jika terjadi gerhana bulan...
Solat Musafir
solat sunah 2 raka’at ketika akan bepergian atau...
Solat Rawatib
solat sunnah yang mengiringi solat fardhu (qobliya...
Solat Tahajjud
solat sunah 2 raka’at yang jumlahnya tidak dibat...
Solat Tahiyatul Masjid
solat sunah 2 raka’at ketika telah memasuki masj...
Solat Tarawih
solat sunnah yang dikerjakan secara berjama’ah p...
Solat Witir
solat yang bilangan roka’atnya ganjil, mislanya ...