Kamus Agama Islam (Islami) ini mencakup istilah-istilah yang sering digunakan dalam agama Islam. Kamus istilah Agama Islam ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Tabarruk
Mencari berkah.
Tadabbur
Memfokuskan hati untuk memikirkan makna yang diuca...
Taghrib
Kelompok yang mampu meneruskan pendidikan ke luar ...
Takhaaruj
Perdamaian antara ahli waris untuk mengeluarkan se...
Tamyiz
Boleh membezakan yang antara yang baik dan buruk.
Taqdim
Mendahulukan.
Taqlid
Mengikuti satu ajaran yang antara lain hukum Islam...
Tarjih
Mengambil yang lebih baik.
Tartil
Membaca huruf secar tajwid (baik dan tepat) dan me...
Tasawuf
Sikap dan perilaku hidup sederhana dan menjauhi ke...
Tasyrif
Memuliakan.
Tatswib
Mengucapkan kata “Ashsolatu khoirum minan naumâ€...
Tauhid Asma’ Wa Sifat
Menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah da...
Tauhid Rububiyah
Mengesakan Allah dengan perbuatan-Nya, seperti pen...
Tawarruk; Duduk
Duduk dengan menegakkan kaki kanan sambil menghada...
Tayammum
Bersuci dengan menggunakan debu sebagai ganti wudh...
Ta’Khir
Mengakhirkan.
Ta’Zhim
Mengagungkan.
Thawaf Ifadhah
(Thawaf Ziarah) adalah thawaf yang dikerjakan pada...
Thawaf Wada’
(Thawaf Perpisahan) Kewajiban berthawaf bagi semua...