Kumpulan kata-kata istilah di bidang hukum beserta artinya. Kamus hukum ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Federasi Serikat Buruh
Merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 5 serik...
feodal
kebangsawanan
fiat eksekusi
pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan executo...
Fidusia
Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar ...
Financial Leasing
Jenis leasing di mana di akhir masa leasing diberi...
firma
persekutuan untuk melakukan suatu usaha di bawah ...