Kumpulan kata-kata istilah di bidang hukum beserta artinya. Kamus hukum ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Anjak piutang (Factoring)
Pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiaya...
apanase stelsel
raja memberikan tanah sbg hadiah kepada anggota ke...
Arbitrase
Penyelesaian sengketa bidang hukum perdata di luar...
arrest
putusan Mahkamah Agung
asas
(1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir a...
asas fair, impartial, impersonal, and objective
peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana ...
asas equality
before the law perlakuan yang sama atas diri setia...
asas keterbukaan
sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk...
asas legal assistance
setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi...
asas legalitas
dalam upaya paksa penangkapan, penahanan, penggel...
Asas Legalitas (Nullum delictum noella poena sine praevialege poenali)
Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-unda...
asas pengawasan
pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam pe...
asas presentasi
pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirny...
asas presumption of innocence
setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, di...
asas remedy and rehabilitation
kepada seorang yang ditangkap, dituntut, ataupun d...
autersrecht
hukum pencipta
averij
(1) semua ongkos luar biasa guna kepentingan kapal...
Badan Hukum
Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan...
Banding
Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk mem...
bantuan hukum
jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cum...