Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk bersuku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kamus daerah bahasa Jawa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

JawaPenulisanIndonesia
dablegdablegtidak memperhatikan orang yang menyuruh atau menas...
dadahdadahurut; pijat
dadakdadakharus, terpaksa
dadakandadakanpemicu timbulnya permasalahan
dadardadardiuji kepandaian atau kemampuannya
dadendadènmenyalakan api
daden genidadèn genimembuat api
daden-dadendadèn-dadènjadi-jadian
dadidadisudah selesai; berdiri; terlaksana
dadi ojatdadi ojatdibicarakan orang banyak
dadosdadossudah selesai; berdiri; terlaksana
dadradadramakin menjadi
dagangdagangmelakukan kegiatan jual-beli
dagangandaganganbarang yang dijual
dagingdagingyang membungkus tulang manusia dan hewan
dahanadahanaapi
dahardaharmemasukkan makanan ke dalam mulut
dahurudahuruhuru-hara
dahwendahwènsuka mencerca
dakwadakwamenuduh; mendakwa; menerka