Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk bersuku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kamus daerah bahasa Jawa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

JawaPenulisanIndonesia
ibaibakalau; apabila
ibadahibadahsungguh-sungguh dalam menjalankan perintah agama
iberiberterbang
iber-iberaniber-iberansemua hewan yang dapat terbang
ibereiberéterbang
iblisiblissetan; iblis
ibuibuibu
icakicakmenginjak-injak
icalicalhilang
icipicipmencicipi untuk mengetahui rasanya (masakan)
iciricirnama alat untuk menangkap ikan
icriticritdikeluarkan sedikit-sedikit
iculicullepas
idabidabheran; kagum
idahidahbatas waktu yang lamanya seratus hari sejak percer...
idakidakdiinjak
idak-idakanidak-idakanbergantian menginjak-injak
idepideprambut di sisi kelopak mata; bulu mata
ideridermenawarkan barang dagangan ke mana-mana
ideranideranbarang dagangan yang dibawa berkeliling untuk dita...