Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk bersuku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kamus daerah bahasa Jawa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

JawaPenulisanIndonesia
vaksinvaksinbibit penyakit yang telah dilemahkan yang digunaka...
vaksinasivaksinasipenanaman bibit penyakit yang telah dilemahkan ke ...
vasvastempat bunga untuk hiasan di atas meja; jambangan
vaselinvaselinzat lemak yang terbuat dari minyak bumi digunakan ...
vermakvermakmengubah supaya cocok dengan keperluan (pakaian)
vetsinv├Ętsinbumbu masak yang warnanya putih
vilavilarumah peristirahatan
virusvirusbibit penyakit
visavisaizin memasuki negara lain berupa cap di dalam pasp...
visualvisualdapat dilihat dengan mata
vitalvitalpenting sekali
vitaminvitaminzat yang sangat penting untuk tubuh manusia untuk ...
volivolipermainan olahraga bola yang dipukul dengan kedua ...
voltasevoltasetegangan listrik diukur dalam volt
vonisvonisputusan hakim di pengadilan