Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk bersuku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kamus daerah bahasa Jawa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

JawaPenulisanIndonesia
zaburzaburkitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud
zaetunzaƩtuntumbuhan perdu, buahnya dapat dimakan muda atau tu...
zakatzakatjumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh ...
zamanzamanjaman; masa
zamrutzamrutbatu permata yang berwarna hijau; zamrud
zamzamzamzammata air di Makah di dekat Masjidilharam yang munc...
ziarahziarahkunjungan ke tempat yang dianggap keramat; berziar...