KBBI adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berisi kata-kata dalam bahasa Indonesia beserta artinya. Kamus ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

A
[n] (1) huruf pertama abjad Indonesia; (2) nama hu...
a-
[bentuk terikat] (1) kekurangan : anemia; (2) tid...
ab
[n] wadah kecil dr timah untuk candu; hapn
[ark][n...
ab-
[bentuk terikat] dari; jauh dr: abnormal
aba
[n] ayah; bapak
aba-aba
[n] kata perintah dl baris-berbaris, gerak badan, ...
abad
[n] (1) masa seratus tahun: bangunan itu diperkira...
abad keemasan
masa kegemilangan dan kejayaan yg dialami suatu ba...
abad komputer
zaman modern yg orang-orangnya memanfaatkan komput...
abad modern
masa atau zaman yg ditandai dng kemajuan peradaban...
abad pertengahan
kurun waktu sekitar tahun 500-1500 dl sejarah pera...
abadi
aba.di
[a] kekal; tidak berkesudahan: di dunia ini...
abadiah
aba.di.ah
[Ar][n] kekekalan
abadiat
aba.di.at
[Lihat {abadiah}]
abah
[n] arah; tuju: tidak tentu -- nyan
[Lihat {aba}]
abah-abah
[n] (1) alat; perkakas; (2) tali-temali
abah-abah kuda
pakaian kuda (tali kekang, pelana, dsb)
abah-abah perahu
tali-temali perahu
abah-abah tenun
perkakas tenun
abai
[a] (1) tidak dipedulikan (tidak dikerjakan baik-b...