Kamus kumpulan istilah Kimia. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

teori molekul kinetik (kinetic molecular theory)
teori modern perilaku materi dinyatakan dalam par...
termodinamika (thermodynamics)
studi hubungan antara kalor dan semua bentuk lain...
termodinamika kimia (chemical thermodynamics)
studi hubungan kalor, kerja dan bentuk-bentuk ene...
termokimia (thermochemistry)
pengukuran dan penafsiran perubahan kalor yang me...
termokimia, persamaan (thermochemical equation)
persamaan kimia yang menunjukkan perubahan kalor ...
termonuklir, reaksi (thermonuclear reaction)
reaksi paduan inti yang dijalankan pads temperatu...
tetapan formasi
lihat tetapan kestabilan.
tetapan gas ideal (R; ideal gas constant)
tetapan kesebandingan dalam persamaan gas ideal (8...
tetapan kesetimbangan (equilibrium constant)
untuk suatu reaksi pada kesetimbangan pada suatu ...
tetapan kestabilan (Kf; stability constant)
tetapan kesetimbangan untuk pembentukan suatu ion...
tetapan laju (k, rate constant)
tetapan kesebandingan antara laju reaksi dan fakt...
tetapan pengionan asam (acid ionization constant)
tetapan kesetimbangan untuk pengionan suatu asam,...
tetapan pengionan basa (base ionization constant)
tetapan kesetimbangan untuk pengionan suatu basa,...
tingkat energi (energy level)
permukaan; aras; yakni satu dari sederet keadaan-...
titik akhir (end point)
titik dalam suatu titrasi pada mana suatu indikat...
titik beku
lihat titik leleh.
titik didih (boiling point)
temperatur pada mana tekanan uap cairan sama deng...
titik ekuivalensi (equivalence poiint)
titik dalam suatu titrasi pada mana kuantitas yan...
titik gandatiga (triple point)
temperatur dan tekanan pada mana semua (tiga) fas...