Bahasa lembak adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku lembak di Bengkulu. Kamus daerah bahasa lembak ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Zaher
Lahir, zahir
Zakat
Zakat
Zalim
Zalim
Zaman
Zaman
Zamzam
Air Zamzam
Zat
Zat
Zikir
Zikir
Zinah
Zinah, berzinah, bersetubuh tanpa ikatan perkawina...