Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Kamus daerah bahasa Madura ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

MaduraPenulisanPengucapanIndonesia
ba'bâ'bɐʔnomina/kata benda bentuk singkat dari abâ'
ba'-aba'anbâ'-abâ'ân1 sendiri 2 diriku sendiri
ba'-amba'ba'-ambâ'nomina/kata benda sejenis hantu yang menurut keper...
ba'-amba'anbâ'-ambâ'ânverba/kata kerja menunggu lama
ba'-saaba'bâ'-saabâ'hanya sendiri
ba'-saba'bâ'-sabâ'nomina/kata benda sesaji untuk makhluk halus yang ...
ba'-tabra'anba'-tabra'anverba/kata kerja saling menabrak
ba'abâ'âbəʔənomina/kata benda banjir
ba'angbâ'ângbɐʔɐŋadjektiva/kata sifat getir
ba'engbâ'engbɐʔǝŋpronomina/kata ganti(bahasa kasar) pelesapan dari
ba'nabâ'nabɐʔnapronomina/kata ganti(bahasa kasar) pelesapan dari ...
Ba'na ngakan kapor, sengko' ta' noro'a ba'angBâ'na ngakan kapor, sèngko' ta' noro'a bâ'âng'Engkau makan kapur, aku tidak akan merasakan geti...
ba-tambaba-tambanomina/kata benda tambahan
babbâbbɐpnomina/kata benda bab
bababâbâbɐbɐnomina/kata benda bawah
babibâbibɐbinomina/kata benda babi
babi edheddhel ka ara'bâbi edheddhel ka ara'peribahasa 'babi dicelupkan ke dalam arak' perbuat...
babine'bâbinè'bɐbinɛʔnomina/kata benda perempuan; betina
baburbâburbɐburnomina/kata benda irisan daun pandan sebagai campu...
baburughanbâburughânbɐburughɐnnomina/kata benda petuah; nasihat