Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Kamus daerah bahasa Madura ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

MaduraPenulisanPengucapanIndonesia
kakakapreposisi ke; kepada
ka bara' ta' kacapo', ka temor ta' kacapo'ka bârâ' ta' kacapo', ka tèmor ta' kacapo''ke barat tak terkejar, ke timur tak terkejar' kar...
Ka'Ka'kaʔnomina/kata benda bentuk panggilan untuk kakak lak...
ka'-berka'anka'-berka'anverba/kata kerja berlari-lari
ka'-bhungka'anka'-bhungka'ankaʔbhuŋkaʔannomina/kata benda pepohonan
ka'-bukka'anka'-bukka'anverba/kata kerja saling terbuka
ka'-jhungka'anka'-jhungka'anverba/kata kerja saling mendorong untuk menjatuhka...
ka'dintoka'dintonomina/kata benda ini
kaabbhengngankaabbhengnganverba/kata kerja terhalang (ttg. perempuan yang me...
kaaengankaaènganverba/kata kerja terkna air
kaatorkaatorverba/kata kerja dihaturkan
kababakabâbâkabɐbɐadjektiva/kata sifat sanggup mengangkat atau memba...
kabadaankabâdâânnomina/kata benda keadaan
kabadanankabâdanankabɐdanannomina/kata benda kecamatan
kabagiyankabâgiyânverba/kata kerja kebagian
kabanynya'ankabânynya'annomina/kata benda kebanyakan
kabasakabâsakabɐsaadjektiva/kata sifat => kobasa
kabbhikabbhikabbhinumeralia semua
kabbhina odang asongodhankabbhina odâng asongodhân'semua udang berkumis' meremehkan yang maksudnya m...
kaberdhaankaberdhâânnomina/kata benda kekenyangan; terlalu banyak maka...