Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Kamus daerah bahasa Madura ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

MaduraPenulisanPengucapanIndonesia
ma'ma'maʔkok
ma' kodhi' tataen kolan rarengkanma' kodhi' tataèn kolan rarèngkan'kok parang berkarat banyak tingkah' meremehkan or...
ma'a'ma'a'verba/kata kerja memahat
ma'lumma'lummaʔlʊmverba/kata kerja maklum
ma'momma'mommaʔmɔmnomina/kata benda makmum
ma'nama'namaʔnanomina/kata benda makna
ma'siyatma'siyatmaʔsiyatnomina/kata benda maksiyat
maabitmaabitverba/kata kerja memperlama
maada'maadâ'verba/kata kerja menghabiskan
maafmaafmaafnomina/kata benda maaf
maalosmaalosverba/kata kerja menghaluskan
maambumaambuverba/kata kerja menghentikan
mabaccamabâccaverba/kata kerja membasahi
mabadamabâdâverba/kata kerja mengadakan
mabalimabâliverba/kata kerja mengembalikan
mabali'mabâli'verba/kata kerja membalikkan
mabanynya'mabânynya'verba transitif memperbanyak
Mabanynya' ana' tojjhuna akabinMabânynya' ana' tojjhuna akabin'Memperbanyak keturunan adalah tujuan menikah
mabarasmabârâsverba/kata kerja menyembuhkan
mabecce'mabeccè'verba/kata kerja memperbaiki