Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Kamus daerah bahasa Madura ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

MaduraPenulisanPengucapanIndonesia
pa'a'pa'a'paʔaʔnomina/kata benda pahat
pa'a' menta etokol/pa'a' nyandar ka tokolpa'a' mènta ètokol/pa'a' nyandar ka tokol'pahat minta dipalu/pahat menyandar ke palu' orang...
pa'po'pa'po'paʔpoʔnomina/kata benda tidak untung tidak rugi
pacca'pacca'paccaʔnomina/kata benda bakiak
pacolpacolpacolnomina/kata benda cangkul kecil untuk menyiangi ta...
padapadâpadɐadjektiva/kata sifat sama
padatengngapadâtengngaadjektiva/kata sifat cara datangnya
paddhapadd̩hâpadɖhɐadjektiva/kata sifat setara; sebanding
padhupaanpadhupaannomina/kata benda tempat membakar dupa; pedupaan
padipadipadinomina/kata benda padi
pae'paè'paɛʔadjektiva/kata sifat pahit
pagharpaghârpaghərnomina/kata benda pagar
paghar alaspaghâr alasnomina/kata benda rumah yang penghuninya tidak dis...
pagharra oreng ereksaghi, mon pagherre dhibi' ta' ereksaghipaghârrâ orèng èrèksaghi, mon paghèrrè dhib...peribahasa 'pagar orang diurus, pagar sendiri tida...
paghurunpaghurunnomina/kata benda tempat berguru atau bertanya; pe...
pajhantenpajhântenpajhəntǝnnomina/kata benda pejantan
pajhanten jhuba' ana'na iya jhuba'pajhânten jhubâ' ana'na iyâ jhubâ''pejantan jelek anaknya tentu jelek' seorang anak ...
pajhatpajhâtpajhətadverbia/kata keterangan (bahasa halus) memang
pajhellinganpajhellingannomina/kata benda penglihatan
pajhujhurpajhujhurverba/kata kerja berbuatlah jujur