Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Kamus daerah bahasa Madura ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

MaduraPenulisanPengucapanIndonesia
tolangtolangtɔlaŋnomina/kata benda tulang
toletolètɔlɛverba/kata kerja toleh
tolong/nolongtolong/nolongtɔlɔŋverba/kata kerja mengangkat untuk dipindah dan dil...
tomangtomangtɔmaŋnomina/kata benda tungku
tombhaktombhâktɔmbhɐknomina/kata benda tombak
tompa'tompa'tɔmpaʔverba/kata kerja naik
tompengtompengtɔmpǝŋnomina/kata benda tumpeng
tonatonatɔnaadjektiva/kata sifat rugi
tondhingtond̩hingtɔnɖhiŋnomina/kata benda => tonding
tondingtondingtɔndiŋnomina/kata benda bagian punggung pisau, celurit d...
tondu'/nondu'tondu'/nondu'tɔnduʔverba/kata kerja menunduk
tong-bitongantong-bitongan1 verba/kata kerja melakukan penghitungan; menghit...
tong-ghantongtong-ghântongnomina/kata benda gantungan (baju, dsb.)
tongartongartɔŋarnomina/kata benda tali kekang pada sapi dan kerbau...
TongareTongaretɔngarɛnomina/kata benda bulan kesepuluh dalam penaggalan...
tongga'tongga'tɔŋgɐʔnomina/kata benda tonggak
tonggha' ngalang ka dunynyatonggha' ngalang ka dunynya'tonggak melintang di muka bumi' masalah yang sama...
tonggha'antonggha'antɔŋghɐʔɐnnomina/kata benda batang bambu bagian bawah yang b...
tongka'tongka'tɔŋ.kaʔnomina/kata benda tumit
tongkengtongkengtɔŋkɛŋnomina/kata benda pantat