Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Kamus daerah bahasa Madura ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

MaduraPenulisanPengucapanIndonesia
tuwa'tuwa'tuwaʔnomina/kata benda tuak
u-bauanu-bâuânnomina/kata benda bau-bauan
u-majhauu-majhâuverba/kata kerja pura-pura menjauh
un-daunanun-dâunannomina/kata benda dedaunan
uwan/nguwanuwan/nguwanuwanverba/kata kerja menggembala
uwayuwayuwaynomina/kata benda uap
wa'-buwaanwa'-buwaannomina/kata benda buah-buahan
wa-matowawa-matowaverba/kata kerja bersikap atau bertindak seolah-ol...
wa-towa ajamwa-towa ajâmperumpamaan yang secara harfiah 'tuanya seperti ay...
wa-towa kalanceng, sajan towa sajan kencengwa-towa kalanceng, sajân towa sajân kenceng'tua-tua kalanceng, makin tua makin bersemangat' 1...
wajibwâjibwɐjipverba/kata kerja wajib; harus
wal-jhuwalwâl-jhuwâlverba intransitif berjualan
wal-jhuwalanwâl-jhuwâlânverba intransitif bermain jual beli (permainan ana...
wang-ghuwangwâng-ghuwângwɐŋghuwɐŋnomina/kata benda kumbang wangwung/tahi
wang-lowange/ngalowange abbhawang-lowangè/ngalowangè abbhâ'hanya menghabiskan bau mulut saja' nasehat yang p...
wang-luwange abbhawang-luwangè abbhâ'buang-buang nafas' nasihat yang percuma karena ti...
wat-towadhanwat-towadhânverba/kata kerja berteriak-teriak
wawancarawawancarawawañcaranomina/kata benda wawancara
we-rowewè-rowèwɛrɔwɛnomina/kata benda tonggeret
wi-mabuwiwi-mabuwiverba/kata kerja pura-pura bisu; bersikap atau ber...