Nias adalah salah satu pulau di Sumatera Utara, pulau ini terletak di Samudera Hindia. Penduduk pulau nias adalah suku nias, bahasa yang digunakan adalah bahasa Nias. Kamus Nias ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

ofeta
kk sampai, tiba. No ofeta nifa'ohe'ömö Kirimanmu...
olotu
ks keruh. Olotu sitou nidanö, ibörögö momolö....
oluo
ks longgar. Afuo sibai ia, oluo khönia zaraewania...
oni
kki suruh.
orifi
kki hidupkan, bangkitkan. Orifi khöda radio. Hidu...
oroma
ks tampak; kelihatan; terungkap.
orudu
kk bersatu; tinggal bersama.
osi
kki lap. Osi khöda meza. Bersihkan meja. Molosi m...
otahögö
kki hadap ke arah ... Otahögö gatumbukha. Hadapl...
otalua
1. kb jarak Ha wa’aröu gotaluara Mandrehe – Z...
owaewa
ks sangat lamban dalam bekerja atau bereaksi.
owoyu
ks basi. No owoyu wakhe da'ö, tebai ni'a sa'ae. N...
owöhö
ks gila. (Niha) sowöhö. Orang gila.
owökhi
dödö ks haus. Owökhi dödöma, be öma nidanö....