Kumpulan perbahasa Indonesia beserta artinya. Kamus peribahasa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Jadi air mandi
Sudah jadi kebiasaan.
Jadi alas cakap
Hadiah kepada orang yang berjasa.
Jadi bapa kuda
Lelaki yang menikah dengan banyak wanita dan suka ...
Jadi bumi langit
Orang yang sangat diharapkan pertolongannya dan se...
Jadi dinding lasak peti manian
Orang yang menjadi harapan raja/orang besar. (lasa...
Jadi kuda beban
Orang suruhan.
Jadi penghubung hujung lidah
Orang yang menyampaikan pesan dari seseorang dalam...
Jadi penghubung kaki tangan
Tempat yang menjadi harapan atau kepercayaan yang ...
Jadi penghubung mata telinga
Tempat yang menjadi harapan atau kepercayaan yang ...
Jadi teluk ulakan air
Perundingan atau perdebatan yang berputar-putar/ti...
Jahit sudah, kelindan putus
Habis tidak bersisa. (kelindan = benang pada jarum...
Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak
Hendaklah selalu bersopan santun (misalnya bila me...
Jalan diasak orang lalu, cupak dipepat orang menggalas
Adat istiadat dalam suatu negeri yang diubah oleh ...
Jalan mati lagi dicuba, inikan pula jalan binasa
Orang yang berani dan tidak memilih apa yang ingin...
Jalan raya titian batu
Adat/aturan yang belum berubah. (titian = jembatan...
Janda belum berlaki
Gadis yang sudah ditinggalkan oleh lelaki yang per...
Janda berhias
Janda yang belum memiliki keturunan.
Jangan bagai babi merasa gulai
Orang hina tidak patut/pantas berjodoh dengan oran...
Jangan bagai orang berjudi, menang mua, alah hendak berbela
Mengerjakan pekerjaan yang sudah ada celanya, nisc...
Jangan bagai orang patah selera, banyak makan
Pura-pura tidak mau, tetapi dalam hatinya sangat s...