Kumpulan perbahasa Indonesia beserta artinya. Kamus peribahasa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Pacat ingin menjadi ular
Orang miskin/hina yang bertingkah laku seperti ora...
Pahit di luar manis di dalam
Berkata-kata kasar dan keras tetapi sebenarnya mak...
Patah tumbuh hilang berganti
Pemegang tampuk pimpinan yang sudah ada penggantin...
Pelanduk dua serupa
Dua orang yang rupanya mirip.
Pelanduk lupakan jerat tetapi jerat tidak pernah lupakan pelanduk
Terlupa akan bahaya, sedangkan bahaya itu senantia...
Pipih boleh dilayang, bulat boleh diguling
Perkara yang sudah mencapai mufakat.
Pipit meminang anak enggang
Orang miskin yang ingin memperisteri anak orang ka...
Pipit pekak makan berhujan
Orang yang sangat rajin/tekun dalam melakukan suat...
Pipit sama pipit enggang sama enggang
Setiap orang mengikuti pangkat dan derajatnya masi...