Kumpulan perbahasa Indonesia beserta artinya. Kamus peribahasa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Ada air, ada ikan
Ada negeri tentulah ada rakyatnya.
Ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang
Kasih sayang hanya pada waktu bertemu saja, setela...
Ada angin, ada pokoknya
Segala sesuatu pastilah ada asal mulanya. (pokokny...
Ada asap, ada api
Beberapa hal di dunia ini yang merupakan akibat da...
Ada bangkai, ada hering
Dimana ada perempuan/wanita jahat, ada saja lelaki...
Ada batang mati, ada cendawan tumbuh
Dimanapun kita tinggal, akan ada rezeki untuk kita...
Ada batang, cendawan tumbuh
Tiap-tiap negeri memiliki undang-undang dan resamn...
Ada beras, taruh dalam padi
Rahasia hendaklah disimpan dan dijaga dengan baik.
Ada biduk, serempu pula
Tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki.
Ada bukit, ada paya
Ada baik, ada jahat; ada miskin, ada kaya.
Ada bunga, ada lebah
Orang yang kaya akan digerogoti oleh teman-temanny...
Ada gula, ada semut
Di tempat yang mudah mendapatkan rezeki, tentulah ...
Ada hari, ada nasi
Asalkan masih hidup, tentu akan memperoleh rezeki.
Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas
Setiap perbuatan itu sewaktu-waktu pasti akan mend...
Ada jarum, hendaklah ada benangnya
Segala sesuatu itu pasti ada pasangannya.
Ada kerak, ada nasi
Setiap kejadian itu tentu ada bekasnya.
Ada laut, ada perompak
Segala sesuatu itu pasti ada pasangannya.
Ada nasi di balik kerak
Masih ada sesuatu yang belum diselesaikan atau bel...
Ada nyawa, ada rezeki
Asalkan masih hidup, tentu akan memperoleh rezeki.
Ada padang, ada belalang
Ada negeri tentulah ada rakyatnya.