Kumpulan perbahasa Indonesia beserta artinya. Kamus peribahasa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Yang terbujur lalu, yang terlintang patah
Sesuatu yang tidak dapat dihalang-halangi.
Yang terkalang-kalang di mata, yang terasa-rasa di hati
Suatu keinginan yang baik hendaknya berusaha untuk...
Yang terpelanting akan dipilih, yang terserat tidak dikampungkan lagi
Hendaknya hidup itu dijalani dengan sederhana dan ...
Yang tinggi tampak jauh, yang dekat jolong bersua
Dalam suatu usaha/pekerjaan, pemimpinlah yang bert...
Yang tua dimuliakan, yang kecil dikasihi
Orang yang pandai menempatkan diri di segala situa...
Yang untut lain, yang mengensot lain
Orang yang salah tidak dihukum, justru orang yang ...
Zaman beralih, musim bertukar
Segala sesuatu hendaklah disesuaikan dengan keadaa...
Zaman beredar musim berganti
Musim yang tidak dapat dipastikan lagi kapan waktu...
Zaman Tuk Nadur berkajang kain
Zaman yang telah lalu; sudah sangat lampau.
Zikir-zikir saja jatuhkah rezeki jatuh dari langit?
Rezeki tidak datang hanya dengan berdoa.