Kumpulan perbahasa Indonesia beserta artinya. Kamus peribahasa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Sabung selepas hari petang
Tetap harus berusaha walaupun berkali-kali jatuh b...
Sahaja basahan jadi air mandi
Orang yang berusaha menutupi kesalahannya, padahal...
Sakit hati berulam jantung
Perasaan yang sangat sedih.
Sakit kepala panjang rambut, patah selera banyak makan
Orang yang sedang berpura-pura di depan orang lain...
Sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk
Sikap yang sangat setia, sehidup semati, senasib s...
Salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas
Hukuman yang diberikan harus sesuai/setimpal denga...
Salah cencang memberi pampas, salah bunuh memberi bangun
Salah mengerti orang lain dapat berakibat fatal; h...
Salah cetok melantingkan
Melakukan pekerjaan hendaknya sewajarnya, karena j...
Salah cotok berkerudung paruh, salah telan belah perut
Berat dan ringannya suatu hukuman disesuaikan deng...
Salah cotok melantingkan
Jika telah melakukan kesalahan, maka harus segera ...
Salah gelok hulu malang, pandai berrtenggang hulu baik
Akan celaka diri sendiri jika kurang berhati-hati ...
Salah lebur sama binasa
Selalu seia sekata, senasib sepenanggungan, dan se...
Salah makan memuntahkan, salah tarik mengembalikan, salah langkah surut kembali
Apabila sudah mengetahui kesalahan yang telah dipe...
Salah wesel
Orang yang salah mengerti dalam membicarakan orang...
Salai tidak berapi
Perempuan hamil yang ditinggalkan (atau bahkan dic...
Salangkan bah kapar yak hanyut, ini kemarau panjang
Pada saat memiliki penghasilan saja tidak dapat me...
Sama naik bagai gelombang, sama turrun bak kapencong
Dua hal atau kejadian yang sama keadaannya.
Sama rasa sama rata
Segala suka duka ditanggung bersama.
Sama turun dengan malim
Bercerai dengan suaminya setelah menikah selama sa...
Sambang jala terletak, laut kering ikan terhempas
Usaha yang telah membawa hasil.