Kumpulan perbahasa Indonesia beserta artinya. Kamus peribahasa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

Zaman beralih, musim bertukar
Segala sesuatu hendaklah disesuaikan dengan keadaa...
Zaman beredar musim berganti
Musim yang tidak dapat dipastikan lagi kapan waktu...
Zaman Tuk Nadur berkajang kain
Zaman yang telah lalu; sudah sangat lampau.
Zikir-zikir saja jatuhkah rezeki jatuh dari langit?
Rezeki tidak datang hanya dengan berdoa.