Daftar kata-kata dalam bahasa Indonesia

Kata bahasa Indonesia.
Daftar kata-kata bahasa Indonesia

aba

ayah; bapak

aba-aba

kata perintah dalam baris-berbaris, gerak…

abad

jangka waktu yang lamanya seratus…

abad keemasan

masa kegemilangan dan kejayaan yang…

abad komputer

zaman modern yang orang-orangnya memanfaatkan…

abad modern

masa atau zaman yang ditandai…

abad pertengahan

kurun waktu sekitar tahun 500-1500…

abadi

kekal; tidak berkesudahan

abadiah

kekekalan

abadiat

[Lihat {abadiah}]

abah

[Lihat {aba}]

abah-abah

tali-temali

abah-abah kuda

pakaian kuda (tali kekang, pelana,…

abah-abah perahu

tali-temali perahu

abah-abah tenun

perkakas tenun

abai

tidak dipedulikan (tidak dikerjakan baik-baik,…

abaian

penghilangan atau pengubahan bagian naskah…

abaimana

kemaluan

abaka

tumbuhan yang seratnya dibuat tali…

abaktinal

berkenaan dengan sisi tubuh yang…

abakus

dekak-dekak; swipoa

aban

sebutan bagi duda dalam masyarakat…

abang

sebutan untuk penjual sayur, penjual…

abangan

talang air pada atap rumah…

abangga

sikap berdiri sebuah arca

abar

rem

abar pintu

alat untuk menutup pintu secara…

abar-abar (abar)

dinding penghalang; penyekat

abaran

hambatan kejiwaan

abatoar

tempat pemotongan hewan untuk umum;…

HomeSearchBookmarkShare