Daftar kata-kata bahasa Madura dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia

Kata bahasa Madura-Indonesia.
Terjemahan kata bahasa Madura-Indonesia

lâ kènca palotan, bilâ kanca tarètan

'(jika kenca nasi ketan,) jika…

ètèmbhâng

daripada

(lo') kadântèn

(tidak) sabar menunggu

(mara) halwa èkakan kocèng

'ibarat halwa dimakan kucing' wanita…

-a

suffiks yang berarti akan atau…

aata'

beratap

abâ'

diri abâ'eng 'dirinya'

abâ' dhibi'

diri sendiri

abâ' dhiri'

-> aba' dhibi'

abâ' kèsa cèţak gherrâng

Dikatakan kepada orang yang sangat…

abâ' sampayan

'diri/badan penjemuran' kelihatan pantas memakai…

abâ' seggher kakowadhân abâli polè, rassa sakè' pas èlang

badan segar kekuatan kembali lagi,…

abâ' tadâ' se tao bilâ dâtengnga

'tak ada yang tahu kapan…

abad

abad (masa seratus tahun)

abaḍai

menyediakan; meng-ada-kann

abâdd hâ

berwadah

aba'en

(bahasa kasar) kamu

abâ'eng

yang menunjukkan persona kedua; kamu

abâgi

terbagi Bakto dapa' roma, Saat

abâjâng

terbayang Bulâ ta' bisa tèdung…

abâjângaghi

membayangkan

abâk (bâk-abâk)

membasahi badan sebelah atas (ttg.…

abâkto

berwaktu; ada saatnya

abâktoè

memberi waktu

abâlânjhâ

berbelanja

abâles

membalas

abâli'

berbalik (tidur terlentang menjadi telungkup…

abân

siang (antara pukul 10.00 –…

abâ'na

(bahasa kasar) kamu

abâng (abanganna)

kelihatannya, tampaknya, sepertinya

HomeSearchBookmarkShare