Daftar Sinonim dalam bahasa Indonesia

Daftar Sinonim.
Daftar Sinonim dalam bahasa Indonesia

aba-aba

arahan, instruksi, isyarat, kode, komando,…

abad

era, kala, kurun, masa, periode,…

seabad

seera, sekurun, sezaman;

berabad-abad

beratus-ratus tahun, berkurun-kurun, bertahun-tahun, berzaman-…

abadi

awet, baka, daim, infinit, kekal,…

mengabadikan

1 melanggengkan, melestarikan, membakakan, meneruskan,…

pengabadian

1 pelanggengan, pelestarian, penerusan, pengekalan;…

keabadian

kebakaan, kebaqaan, keberterusan, kekekalan, kelanggengan,…

terabadikan

tercatat, terdokumentasikan, terekam, tersimpan

abah

arah, depan, hadap, haluan, jurus,…

mengabah

mendatangi, mendekati, menentang, mengarah, mengedepan,…

mengabahkan

menentangkan, mengarahkan, menghadapkan, mengiblatkan, menujukan

abai

alpa, cabar, ceroboh, cuai, gegabah,…

mengabaikan

1 melalaikan, melambatlambatkan, melanyak, melecehkan,…

pengabai

pelengah, pelupa;

pengabaian

pelalaian, pelengahan, pencuaian;

terabaikan

keleleran, kapiran, sebun, terbangai, terbengkalai,…

keabaian

kealpaan, kecuaian, kelalaian, kelengahan, keteledoran

abakus

dekak-dekak, sempoa, swipoa

abang

akang, kakak, kakanda, kakang, kanda,…

abc

1 abjad, aksara, alfabet, alif-ba-ta,…

abdi

1 pron aku, ana (cak),…

mengabdi

berbakti, berdedikasi, berkhidmat, berkorban, melayani,…

pengabdian

dedikasi, loyalitas, penghambaan, pengorbanan ant…

aben, mengaben

membakar , memperabukan, mengkremasi;

pengabenan

kremasi, pembakaran mayat, pengabuan, plebon

abjad

abc, abece, aksara, alfabet, alif-bata,…

mengabjadkan

mengabecekan, mengalfabetkan;

berabjad

beralfabet

abnormal

ajaib, aneh, asing, cangga, cenanga,…

HomeSearchBookmarkShare