Daftar kata-kata bahasa Aceh dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, halaman 14

Kata bahasa Indonesia-Aceh, halaman 14.
Terjemahan kata bahasa Indonesia-Aceh

bilal

bileue

bilamasa

janwatèe, janhad

bilang

peugah, kheun

bilis

eungköt biléh

bimbang

gundah

bimbing

pimpén, peulara

binal

dhakat, dukhat

binasa

reuloh, ancö

binatang

meunatang

bincang

peugah haba

bineka

meuragam-ragam

bingas

bingkèng, beurigèn

bingkai

gheueb, simpè, bingkè

bingkis

bré, kirém, euntat, hadiyah

bingung

bingong,ragu

bini

binoe

bintik

buré'k

biologi

éleumèe hayat

birang

kanjai

biro

kantö, gantö

bis

moto böih

bisa

jeued, kuwasa, sanggöb

bising

reuyöh, riyöh

bius

bihöih

blaster

léplap

blokade

töp, keupöng, gléb

bobok

éh, pétmata

bobol

bhoe, beusöt

bocah

aneu' mit

bocor

tiréh

HomeSearchBookmarkShare