Kamus Lengkap Indonesia-Inggris - Kamus Bahasa Inggris

Kamus Lengkap Indonesia-Inggris - Kamus Bahasa Inggris, berawalan huruf A, page: 15

administrasi perniagaan

business administration

administrasi perusahaan

corporate administration

administrasi umum

general administration

administrasi upah dan gaji

wage and salary administration

administratif

administrative

admitans

admittance

admitans akustik

acoustic admittance

admitans akustik dawai

acoustic admittance of string

admitans akustik mekanis

mechanical acoustic admittance

admitans akustik osilator

acoustic admittance of oscillator

admitans gerakan

motional admittance

adon

vb1; vb2; vb3; vb.ing =…

adonan

dough

adonan asam

leaven

adoni

vb1; vb2; vb3; vb.ing =…

adopsi

n; vb1; vb2; vb3; vb.ing…

adpertensi

advertisement

adrenal

adrenal

adrenalin

adrenalin

adu

vb1; vb2; vb3; vb.ing =…

adu ayam

vb1; vb2; vb3; vb.ing =…

adu banteng

bullfight

adu dengan

vb1; vb2; vb3; vb.ing =…

adu jangkerik

cricket fighting

adu kecepatan

racing

adu kekuatan

vb1; vb2; vb3; vb.ing =…

adu lembu

bullfight

adu nasib

vb1; vb2; vb3; vb.ing =…

adu sapi

bullfight

adu terang-terangan

vb1; vb2; vb3; vb.ing =…

HomeSearchBookmarkShare