Kamus Lengkap Bali-Indonesia - Kamus Lengkap Online

Kamus Lengkap Bali-Indonesia - Kamus Lengkap Online, berawalan huruf M

maal

mahal

maan

peroleh

maang

kabul

mabalik

terbalik

mabaya

rawan

maboya

bohong

mabuat

sengaja

mabudi

berniat

mabyayuhan

bertengkar

macan

macan

macaya

bersinar

macehceh

linang

madagangan

niaga

madak

mudah-mudahan

madat

madat

made

anak ke-2

madeem

khidmad

madengen

serem

madepan

tatap

madia

punggung

madiamika

jari tengah

madu

madu

madukan

bercampur

madunungan

tinggal

mael

mahal

magaang

seluduk

magadang

melek

magantian

bergantian

magedi

pergi

mageemin

gertak

HomeSearchBookmarkShare