Kamus Lengkap Bali-Indonesia - Kamus Lengkap Online

Kamus Lengkap Bali-Indonesia - Kamus Lengkap Online, berawalan huruf W

waas

sembuh

waca

baca

wacana

pembicaraan

wacana bangras

umpatan

wadak

badak

wadih

bosan

wadon

perempuan

wadua

pasukan

waduk

perut

waged

pintar

wahing

bersin

wai

siang

wainan

berhari-hari

waja

baja

wajik

cuci

wake

aku

wakul

bakul

walang

belalang

walek

sindir

wales

balas

wali

upacara agama

walian

dukun

walik

balik

walu

janda

walung

tulang

waluya

seperti

wana

hutan

wanara

monyet

wanda

suku

wandira

beringin

HomeSearchBookmarkShare