Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf A

aba

préntah sarana swara; uni; swara;…

aba-aba

préntah nganggo swara

abad

wektu satus taun; jaman

abangan

wong islam nanging ora solat

abdi

batur; réwang

abon

lelawuhan saka daging disuwir-suwir banjur…

abrik

ngabul-abul; nggawe bosah-baseh

abu

awu

acar

lelawuhan saka timun dicencem cokak

acung

nyongataké driji

ada

katon; maujud; duwé; kadunungan

adat

adat

adik

sadulur enom; luwih enom utawa…

adik ipar

adik ipé

adik sepupu

anaké paklik utawa bulik

adil

ora pilih kasih

adu

narungaké; rebutan sapa sing luwih…

adu-adu

bola-bali wadul

aduan

sing adaté diadu

agak

semu; sathithik-sathithik

agama

agama

agar

amrih; murih

agar-agar

gudir

agul-agul

andel-andel; pangandel-andel; gegedhug

ahad

ahad

ahli

pinter banget

ahli waris

wong sing wenang nampani tinggalané…

air

banyu

air liur

iler

air mata

waspa

HomeSearchBookmarkShare