Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf R

raba

digrayangi

rabu

rebo

racik

ngadon; nyampur

racikan

adonan; campuran

racun

upas; wisa

raden

radèn

radio

radio

ragam

mupakat; seneng

ragu-ragu

mangu-mangu

rahang

uwang

rahasia

rusiah

rahim

rahim

raja

ratu

raja brana

bandha kang akèh ajiné

raja kaya

kéwan ingon-ingon sing ngetokaké kaya

raja pati

prakara pepati

rajah

rajah

rajam

diantemi watu

rajin

sregep

rajungan

kepiting gépéng

rajut

nam-naman

rak

planggrangan kanggo ngetus piring

raket

rakèt

rakit

nata; ngetrapaké

rakitan

pepasangan

rak-rakan

lemarèn wadhah buku

raksasa

danawa

rakus

cluthak; nggragas; dhemen mangan

rakyat

brayat; batih; bojo; kawula; wong…

ram

rèncèk-rèncèkkayu sing dianggo bendhungan

HomeSearchBookmarkShare