Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf O

obat

jamu; tamba

obat-abit

diontang-antingaké

obat-obatan

sawenané obat

obeng

drèi

oblong

kaos ora ana gulonan

obor

oncor

obral

adol barang kanthi rega murah

obrok

garapan dudu adén-adén; garapan kasar

obrokan

garapan dudu adén-adén; garapan kasar

obrol

ngomong gegorohan umuk-umukan

obrolan

omongan

obyak

keder; dedreg

obyok

kerja bareng

obyokan

kerja bareng

obyok-obyok

tayuban; nanggap lèdhèk

oceh

uni (tumrap manuk)

ocehan

unén-unén

ocok

dipoyoki

odol

odol

ogah

emoh; wegah

ogah-ogahan

aras-arasen

ogel-ogel

mlaku ménggak-ménggok (tumrap ula)

oglak-aglik

oyag-ayig arep coplok

oglek

diogak-ogak dioglak-aglik

ogok

nyogoki nganggo géntér

ogrek

ora pengkuh; gampang bubrah

ogrok

sogok

ojek

ojek

olah

nggarap (tumrap sawah); mbumboni (tumrap…

olak-alik

diwolak-walik

HomeSearchBookmarkShare