Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf N

naas

cilaka

nadar

kaul

nadaran

ngleksanani kaul

nafkah

pametu sing ditampaaké marang sing…

nafsu

angkara

nahkoda

sudagar palayaran; kaptén prau

naib

sesulih penghulu

naik

munggah; tambah; wuwuh

najam

lintang

najis

najis

nakal

ndhugal; ora manutan

nalar

angen-angen; budi

naluri

turun; leluhur sing nurunaké

nama

jeneng

nama ejekan

pepoyok

nampan

baki

nanas

nanas

nangka muda

gori

nanti

mengko, mangke

nasehat

pepéling

nasi

sega

nasi kering

sego garing; krupuk gendar

nasib

pepesthèn

nasihat

pitutur

negara

pemeréntah

nekat

ndlarung

nelangsa

rumangsa apes

nenek (atau kakek)

embah

neraka

neraka

netral

ora ngiloni sapa-sapa

HomeSearchBookmarkShare