Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf U

uak

uwa; sedulur tuwa bapa/biyung

uang

dhuwit

uang kopi

ujuran

uap

uwab

ubah

owah

uban

uwan

ubanan

duwè uwan

ubek

onggoléki ing ngendi-ngendi

uber

oyak

uber-uberan

oyak-oyakan; bledig-bledigan

ubin

jobin; tègel

ubun-ubun

embon-embonan

ucap

clathu; guneman

ucapan

guneman; omongan

ucapan terima kasih

panarima

ucek

menet-menet nganggo driji (tumrap mata);…

udik

wewengkon kali sing cedhak karo…

udut

rokok

ugal

ndugal

ugal-ugalan

ndugal

uji

jajal

ujian

ujian

ujung

pucuk

ujungnya

akhiré

ujung-ujungnya

tèk-tèkané

ukir

ngukir; natah lan mangun kekembangan

ukiran

asilé ngukir; bagèan sing diukir

ukur

nyumurupi sepira dawané; nggawé pola

ukuran

piranti kanggo ngukur

ulama

ulama; wong kang ahli ing…

HomeSearchBookmarkShare