Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf P

pacar

pacang

pacaran

gendhakan

pace

diblithuk; diapusi

paceklik

mangsa larang pangan

pacet

bangsa lintah cilik

padang

ara-ara

padat

padet; tetel banget

padi

pari

paduka

panjenengan; kowé

pagar

pager

pagi

èsuk

pagu

jatah

paha

pupu

paham

mangerti; panemu

pahit

pait

pajak

pajek

pajang

masang

pak

mbunteli

pakai

nganggo

pakaian

ageman

pakaian ganti

pisalin

pakarti

watek; laku

paksa

njiyat; meksa

paku

pantèk saka wesi

pakuan

pakuwon

palang

kayu sing malang

palawija

palawija

paling

linuwih

palsu

tiron; dudu sing tulèn

palu

pethil

HomeSearchBookmarkShare