Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf L

laba

bathi

laba-laba

kala mangga

labas

entèk babar pisan

labrak

disrengeni; diujar-ujari; dilurugi; dipilara

labu

waluh

lacak

tlasing tapak

laci

slorokan meja

lacur

madon

lada

mrica

laden

réwang

lafal

rapal

lagak

solah tingkah; tindak-tanduk

laggeng

lestari, wektu sing tanpa pungkasan

lagi

manéh

lagu

céngkoking guneman utawa tembang; eluk-eluking…

lahan

rindhik; saréh; alon; lirih

lahar

endhut panas saka ing gunung…

lahat

jugangan kuburan

lahir

lair; metu (tumrap bayi)

lahir batin

jaba jero

lain

séjé

lajang

bujang

lak

damar

laki-bini

jejodhoan lanang wadon

laki-laki

lanang

laknat

sumpah; supata

lakon

crita

laksanakan

ujub

laku

tumindak; obah maju; cara; solah…

lalai

ora permati

HomeSearchBookmarkShare