Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf I

ibadah

ngibadah

ibarat

kayata; umpama

iblis

sétan

ibu

ibu

ibu bapak

wong tuwa sakaroné

ici

nyoba rasa panganan

idam

adreng kepingin mangan woh-wohan

iga

iga

igau

ngomyang; guneman ora karuan

ijab

nikah ing ngarepe penghulu

ijab kabul

nikah ing ngarepe penghulu

ikal

ngukel

ikan

iwak

ikat

bendhel

ikhlas

lilo

ikhtiar

usaha

ikut

melu

ikut bicara

urun rembug

ikut-ikutan

melu-melu

ilalang

suket alang-alang

ilham

wangsit

ilmu

kawruh; ngèlmu

imam

pengarep; pengarepe wong salat

iman

kayakinan lan kapercayan marang Gusti…

imbal

ngopahi

imbalan

opah

imbang

timbang

imbang-imbangan

méh padha

imbuh

imbuh; nambah

imbuhan

imbuhan; wuwuhan

HomeSearchBookmarkShare