Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf V

vaksin

jinisé lelara sing wis digawé…

vaksinasi

suntikan supaya tahan lelara

vas

wadhah kembang minangka rerenggan

vaselin

campuran salep

vermak

ngowahi

vetsin

bumbu masak sing rupané putih

vila

pesanggrahan

virus

bibit lelara

visa

tandha palilah mlebu menyang negara…

visual

bisa dideleng

vital

penting banget

vitamin

jat sing penting tumrap kasarasané…

voli

poli

voltase

setrum

vonis

putusaning hakim ing pengadilan

HomeSearchBookmarkShare