Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf K

kabar

warta; pawarta

kabar angin

kabar sing durung nyata

kabul

katurutan; kasembadan

kabur

katut angin; ilang; muspra

kabut

mendhung

kaca

pangilon; gedhah

kaca benggala

pangilon gedhé

kacamata

tesmak; kaca tingal

kacang

kacang

kacang hijau

kacang ijo

kacang panjang

kacang lanjaran

kacang tanah

kacang

kacel

ora bisa mempur

kacung

jongos bocah cilik

kadal

kadal

kadang-kadang

arang; sok

kadar

kuwasa; bisa; ngemungaké

kadas

kadas (lelara ing kulit)

kadasan

kadasen

kadi

jaksa babagan agama Islam

kado

kadho

kafan

mori; ules mayit

kaget

kagèt

kagetan

kagètan

kagok

kandheg; kena alangan

kagum

éram; gawok

kah (tanya)

-ta (mis: benarkah? = iyo…

kain

bebed; tapih

kain panjang

jarik

kait

cantolan

HomeSearchBookmarkShare