Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf D

dada

dhadha

dadar

nggoréng endhog kanthi diublak luwih…

dadu

dhadhu

dagang

bakulan sing gédhé

dagangan

apa-apa sing didol

dagel

mbanyol; nglucu

dagelan

lelucon; lawak

daging

empal

dagu

janggut

dahaga

ngelak

dahak

riyak

dahan

epang

dahan kering

pang garing

dahi

bathuk

dahulu

biyèn

daki

bolot

dalam

jero

dalang

dhalang

damba

nggadhang

dan

lan, dalah

dana

pawéwéh kanthi mana suka

dandan

macak

dandanan

sandhangan; panganggo

dangkal

cethèk

dansa

nari

dapat

antuk, entuk

dapat didengar

krungu; bisa dirungu

dapat izin

diijini

dapur

pawon

darah

getih

HomeSearchBookmarkShare