Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf D

dada

dhadha

dadar

nggoréng endhog kanthi diublak luwih…

dadu

dhadhu

dagang

bakulan sing gédhé

dagangan

apa-apa sing didol

dagel

mbanyol; nglucu

dagelan

lelucon; lawak

daging

daging

dagu

janggut

dahaga

ngelak

dahak

riyak

dahan

pang wit

dahan kering

pang garing

dahi

bathuk

dahulu

mbiyén

daki

dhangkal; bolot

dalam

jero

dalang

dhalang

damba

nggadhang

dan

lan, dalah

dana

pawéwéh kanthi mana suka

dandan

macak

dandanan

sandhangan; panganggo

dangkal

cethèk

dansa

nari

dapat

bisa

dapat didengar

krungu; bisa dirungu

dapat izin

diijini

dapur

pawon

darah

getih

HomeSearchBookmarkShare