Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf G

gabah

las-lasing pari

gabak

cacar

gaber

mutahaké mamahan karo disemprotaké

gablok

nyablék seru ing geger

gabuk

kopong; ora enek isiné

gabung

ndadékaké siji

gabus

arané wit empuk bisa digawé…

gada

penthungan cendak

gadai

ngutangi dhuwit nganggo cekelan barang

gadaian

barang kang digadhékaké

gading

siyung gajah

gado

gadho-gadho

gadoan

apa-apa sing digadho; klenèngan nganggo…

gado-gado

gadho-gadho

gaduh

ramé; umek

gadung

gadung (aran woh-wohan)

gadungan

tiron; palsu; apus-apusan

gagah

gagah

gagang

garan

gagap

nggrayangi; gagap-gagap

gagap-gagap

gagap-gagap; grayangan

gagas

mikir; ngangen-angen

gagasan

angen-angen pikiran

gairah

temenan anggoné tumandang

gajah

gajah

gajul

nendhang nganggo pucuking dlamakan

galah

gèntèr

galak

galak

galang

tumpukan kayu; rerakitaning balungan omah…

galangan

tumpukan kayu; rerakitaning balungan omah…

HomeSearchBookmarkShare